Доматеният миниращ молец (Tuta absoluta) развива множество поколения в рамките на вегетационния период на развитие на домата – до 10-12. Борбата с него с помоща на традиционната химическа борба е изключително трудно, тъй като лесно развива резистентност към класическите, химически инсектициди, както към фосфоорганичните, така и срещу пиретроидите. Доказано успешна стратегия за справяне с доматения миниращ молец в условията на България е използването на синтетични феромони, за феромониторинг (наблюдаване появата на неприятеля) и за масов улов на мъжките индивиди.

Феромониторинг

Същността на метода се състои в определяне на:

1. Началото на летежа на възрастното насекомо;

2. Сигнализация за сроковете за начало на борбата с гъсениците на вредителите;

3. Определяне на целесъобразността на провежданата борба, въз основа проявената численост на вредителите съпоставена с очакваната вредоносност.

За целта се използват синтетични феромони, идентични с отделяните от женските възрастни индивиди. Същите се поставят под формата на диспенсер с обем 1 милилитър в различни по форма и размер, в зависимост от наблюдавания вид, феромонови уловки. Срокът на действие на един диспенсер с феромони е между 35 и 45 дни, през които той бавно отделя във въздуха наличните феромони. Самата феромонова уловка е покрита с ентомологично лепило към което се залепват привлечените от феромона мъжки индивиди.  На базата на периодични наблюдения върху броя на уловените самци, се определят:

  • Праг на икономическата вредност;
  • Срок за начало на провеждане на третиране срещу съответния неприятел.

Нормата за използване на феромони при феромониторинг на доматен миниращ молец е 1-2 диспенсера с феромон на хектар. За провеждане на масов улов на възрастните мъжки индивиди се поставят 20-30 диспенсера на хектар доматено насаждение. В раздела „Услуги“ на нашия сайт, Вие можете да поръчате феромони за контрол на доматения миниращ молец.

Чрез подпомагането, което можете да получите благодарение на националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta, разходите ви за феромониторинг и уловки могат да бъдат компенсирани на 100 %. Повече за програмата можете да научите в раздела Програма.