Ние ви предлагаме доставка на феромони на доматен миниращ молец, както и оказваме услуги по ефективната организация на наблюдението на популацията на вредителя чрез методите на феромониторинг. При проявен интерес от ваша страна, моля попълнете по долната анкета. Представител на нашия екип ще се свърже с вас в рамките на 48 часа с индивидуална оферта в зависимост от вашите нужди.