В република България действа одобрена, национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta. Целта на програмата е да предотврати разпространението на неприятеля Доматен миниращ молец – Tuta absoluta на територията на страната, като компенсира разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване и контрол на нападението от неприятеля.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски производители в сектор „Плодове и зеленчуци“отглеждащи един и повече декара зеленчуци. По програмата се подпомага закупуването на средства за растителна защита и контрол на доматен молец, феромонови уловки, биологични агенти и инсектициди – разрешени в Република България за химичен контрол на доматения миниращ молец Tuta absoluta. Максималният размер на сумата за подпомагане е 250 лева на декар. Със съдържанието на самата програма можете да се запознаете тук.