Този сайт е проект на Българската асоциация по биологична растителна защита, сдружение с нестопанска цел с ЕИК 205424601. Цел на асоциацията е „ПОПУЛЯРИЗИРА И РАЗВИВА МЕТОДИТЕ НА БИОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ В КОНТЕКСТА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК.“ Ако имате допълнителни въпроси и нужда от информация относно феромониторинг, феромони или националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец, можете да се свържете с дипломиран инжинер-агроном Роман Рачков, регистриран консултант по интегрирана растителна защита използвайки формата по-долу или на телефон 0888 785019. Тук можете да видите копиe от неговата регистрация в БАБХ.