Tuta absoluta – доматен миниращ молец

Tuta absoluta известна като южноамерикански доматен миниращ молец е основен вредител по домата в Южна Америка, където гъсениците на насекомото се хранят с листата и плодовете на домата, причинявайки значителни щети. От момента на своята поява в Испания през 2006 г. Tuta absoluta се разпространява в цяла Южна Европа, достигайки и територията на България.

Южноамериканският доматен молец е скорошен вредител за нас, но благодарение на високата си адаптивност към условията на средата и високата скорост на размножаване изисква сериозно внимание от страна за производителите на зеленчуци. Както и при другите вредители от голямото семейство на молците и при Tuta absoluta повредите се причиняват от гъсениците. Гъсениците на тутата се хранят активно с листата и плодовете, прояждайки дълбоки и обширни тунели в тях, като по този начин нанасят огромни загуби при доматите отглеждани в оранжерия или на открито. Характерна особенност при Tuta absoluta е, че гъсениците се хранят с мезофилните тъкани на листата и като резултат от това създават „мини“с неправилна форма по тяхната повърхност. Поради това доматения молец, често е наричан и доматен миниращ молец. Като краен резултат от вредата на гъсениците, листата придобиват вид на марля, запазвайки своята форма. Обемът на тези поражения може да достигне 100% през целия период на развитие на домата.

Tuta absoluta се характеризира с огромен потенциал за възпроизводство, през годината е възможно да даде до 12 поколения, При това гъсениците много рядко изпадат в състояние на диапауза, до като имат източник на храна. Тутата може да презимува във всички стадии на своето жизнено развитие – яйце, какавида или възрастен индивид. Доматеният храст може да бъде атакуван от вредителя във всеки период от неговото развитие. Tuta absoluta поразява всички органи на нападнатото растение. При масова атака от вредителя загубите за производителя могат да достигнат 50-100 %. Тъй като гъсениците се хранят и живеят в мезофилната тъкан (вътре в листата) химичната борба с тях е изключително трудна, освен това вредителя е способен бързо да изгради резистентност към използвания пестицид, което допълнително затруднява борбата и я прави слабо ефективна.

Биология на вида: Tuta absoluta. Възрастните индивиди водят предимно нощен живот, криейки се между листата през деня. Размерът на тялото им е 5-7 мм, с размах на крилете до 8-10 мм. Яйцата на доматения миниращи молец са малки, цилиндрични, оцветени от кремавобяло до жълто, трудно забележими, поради малкия си размер 0.45 мм. Една женска е способна да снесе до над 300 яйца. Излюпват се в течение на 4-6 дни след снасянето им. Гъсениците са кремави на цвят с характерна тъмна глава. В процеса на развитие преминават през четири възрасти. При наличие на храна не диапаузират. Какавидирането може да се извърши в почвата, по повърхността на листата или в „мините“. Фазата на развитие „гъсеница“ продължава 12-15 дни.

В раздела „Услуги“ на нашия сайт, Вие можете да поръчате феромони за контрол на доматения миниращ молец. Чрез подпомагането, което можете да получите благодарение на националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta, разходите ви за феромониторинг и уловки могат да бъдат компенсирани на 100 %. Повече за програмата можете да научите в раздела Програма.